Skip to main content

Foxfit

Het Foxfit platform is een mobiele applicatie voor kinderen en een website voor behandelaren met als doel kinderen met astma behandelen door ze te motiveren en ondersteunen om meer te bewegen. Foxfit is onderdeel van de SIMBA studie en is op dit moment bezig met een pilot.

Astma behandelen

Foxfitwerkt samen met een beweegmonitor en helpt kinderen met astma om hun beweegactiviteiten te plannen en daadwerkelijk uit te voeren. Ontwikkeld door GainPlay Studio in nauwe samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam.

Kenmerken

De SIMBA studie wil astma behandelen door kinderen meer te laten bewegen door middel van de Foxfit app en begeleiding door een longverpleegkundige of fysio-/oefentherapeut.

Er is daarbij gebruik gemaakt van de gamificatie van het begeleidingsproces rondom astma behandelen en het stimuleren van bewegen. Het resultaat is de Foxfit app voor kinderen met astma en een bijbehorend dashboard voor zorgverleners.

Foxfit is beschikbaar voor Android op Google Play maar vereist een registratie code om te kunnen gebruiken en mee te kunnen doen met het onderzoek.

Achtergrond van de Foxfit Simba studie

Het doel van dit project is een beweeggame te ontwikkelen waarmee oefen- en fysiotherapeuten kinderen van 8-12 jaar met milde tot ernstige astma kunnen stimuleren tot meer beweging: het SIMBA project. Voor de grootste groep kinderen met astma is bewegen essentieel voor de conditie van de longen. Bewegen versterkt de ademhalingsspieren waardoor kinderen fitter worden.

In meerdere onderzoeken is aangetoond dat kinderen met astma 50% minder bewegen dan hun gezonde leeftijdsgenootjes. Ze vinden bewegen zoals sporten, fietsen en zwemmen door hun ziekte niet leuk en vermijden het meedoen met bewegen in de speelpauzes op school of tijdens de gym.

Als gevolg van de lage hoeveelheid fysieke activiteit hebben kinderen met astma een verminderde conditie, verminderde spierkracht en vaker overgewicht in vergelijking met gezonde kinderen. Dit heeft negatieve gevolgen voor hun algehele gezondheid en ontwikkeling.

Oefentherapeuten en fysiotherapeuten (kindertherapeuten) die kinderen met astma behandelen, begeleiden deze kinderen wekelijks om onder andere: hun fysieke fitheid te vergroten; ze te leren omgaan met de aandoening astma; ze aan te leren efficiënt adem te halen tijdens bewegen.

Of deze behandelingen ook positieve effecten op de lange termijn hebben, is nog onvoldoende onderzocht. Er is nog weinig inzicht in de factoren van beweeggedrag van kinderen met astma die van invloed zijn op het volhouden van dagelijkse fysieke activiteit.

Therapeuten zijn op zoek naar manieren om het plezier in bewegen bij kinderen te faciliteren en hun dagelijkse fysieke activiteit te stimuleren zodat kinderen bewegen weer leuk vinden en het een gewoonte wordt. Zij vragen zich af hoe zij astma behandelen beter kunnen laten aansluiten bij het kind en hoe zij het kind na afloop van die fysieke behandelingen in de thuissituatie kunnen blijven monitoren, begeleiden en stimuleren. Doel daarbij is terugval te voorkomen en duurzaam gezond beweeggedrag te bevorderen.

Meer informatie over het Foxfit onderzoek vind je hier.