Skip to main content
Groene Kijkdoos Titel

Groene Kijkdoos

Groene ruimte in stedelijk gebied is positief geassocieerd met gezondheid en welzijn. Het is daarbij van essentieel belang dat deze groene ruimte aansluit bij de wensen van de bewoners in de regio. We besloten een Groene Kijkdoos te maken die in deze behoefte kon voorzien.

Binnen dit project ontwikkelden het lectoraat Groene en Vitale Stad van de Aeres Hogeschool met GainPlay Studio  een applicatie waarmee bewoners toegang krijgen tot een middel om de groene ruimte om zich heen vorm te geven. We beoogden met dit project in een praktijkgerichte onderzoek-setting inzicht te krijgen in de mate waarin wijkbewoners inspraak geven in hun wijk als zij van een ge-gamificeerde toepassing gebruik kunnen maken om dit te doen.

Onderzoek laat zien dat bewoners vaak ideeën hebben hoe hun buurt beter kan aansluiten bij wensen rondom sociale integratie, gezondheid en welzijn. Daarmee levert dit project een instrument op dat gemeenten en uitvoerders van projecten in de openbare ruimte in staat stelt in een vroeg stadium inspraak en betrokkenheid van burgers voor wie de verandering het meeste impact heeft op hun dagelijkse leven te realiseren.

Zodra een buurt is geïdentificeerd om deel te nemen aan het Groene Kijkdoos project, omdat er rennovaties plaats gaan vinden in de groene/openbare ruimte worden buurtgenoten uitgenodigd om de app te downloaden. Iedere buurtbewoner krijgt de mogelijkheid om zelf een ontwerp (in 3D) te maken van de te herziene groene ruimte middels een intuïtieve interface.

Een speler kan kiezen uit objecten zoals planten, bomen, banken, paden, lichten, vuilnisbakken, versieringen, speelobjecten, etc. De objecten en het budget waarmee gewerkt wordt is niet oneindig maar vooraf gekozen door de gemeente of uitvoerder in een aparte database waarin de casus aangemaakt kan worden.

Iedere speler maakt een ontwerp en deelt dat via een online platform met de buurt. Op ditzelfde online platform kunnen alle buurtbewoners stemmen op hun favoriete ontwerpen. Het winnende ontwerp wordt geëvalueerd door de opdrachtgever en als deze wordt goedgekeurd vervolgens (deels) gerealiseerd in de groene ruimte.

De Unieke Voordelen

 • Vergroot de inclusie van buurtbewoners doordat ze met elkaar bepalen wat ze belangrijk vinden
 • Een intuïtieve visuele interface die het bewoners makkelijk maakt om snel en concreet ideeën uit te proberen en bij elkaar te toetsen
 • Geef buurtbewoners ideeën voor wat kan door de verschillende opties aan ze te presenteren: “De buurt wist niet dat het aanleggen van een moestuin ook mocht maar werd er dolgelukkig van.”
 • Inspraak van buurtbewoners in de wijk is belangrijk om draagvlak te krijgen bij het realiseren van een renovatieplan
 • Het gebruik van de Groene Kijkdoos is een activiteit die je voor jezelf doet omdat het leuk is. Secundair help je hiermee je buren, de gemeente en de uitvoerder

Kenmerken

 • Spelers plaatsen planten en objecten om hun ideale park vorm te geven, waarbij alle te plaatsen onderdelen op voorhand zijn gekozen door de gemeente of het groenbedrijf
 • Spelers beschikken over een puntenaantal dat ze inzetten om onderdelen te kunnen plaatsen, hierbij worden ze uitgedaagd om hun beschikbare budget zo efficient en effectief mogelijk te gebruiken
 • Opdrachtgevers kunnen parameters aangeven zoals; minstens 3 vuilnisbakken, een zithoek en minimaal 40% recreatieruimte
 • Richtlijnen aangeven zoals het stimuleren van biodiversiteit; het aanleggen van bijenlinten; het geschikt maken voor minder mobiele mensen
 • Spelers verdienen een score adhv het budget, en de gedane parameters en richtlijnen
 • Spelers kunnen in 3D door hun park heenlopen
 • Thema uitdagingen: hoe zou je jouw park ontwerpen voor de jeugd, of voor ouderen
  in de buurt, of voor hondenbezitters?
 • Spelers kunnen hun park delen in de app alsof het een wedstrijd betreft
 • Spelers kunnen stemmen op elkaars ontwerp en in een lokale
  highscore lijst komen

Toekomst

De eerste fase van het Groene Kijkdoos project is gefinancierd met ondersteuning van de NWA Ideeëngenerator. Sinds de toekenning van de subsidie in juli 2019 is de samenwerking tussen de aanvragende partijen (Aeres en GainPlay) verder versterkt en op zoek gegaan naar participerende gemeentes. Na langdurige samenwerking met de breed georiënteerde werkgroep burgerparticipatie van de gemeente Apeldoorn in de wijk Woudhuis werd dit uiteindelijk door de Corona-crisis en de daarmee gepaarde verschuiving van prioriteiten een halt toegeroepen.

De reeds bestaande financiering vanuit de NWA stelde ons in staat een eerste prototype te realiseren en toetsen in wijk Woudhuis, en onder studenten van het lectoraat van Dinand Ekkel. Echter, onze ambitie houdt niet op bij de wijkgrenzen van Woudhuis.

De Groene Kijkdoos is overal in Nederland en daarbuiten toepasbaar waar een herinrichting van de groene of openbare ruimte op de planning staat. We hebben zoeken daarom nog altijd naar ondersteuning om dit op te schalen naar een werkbaar product en praten altijd graag met geïnteresseerde partijen.

Neem Contact Op