Skip to main content
NursInVR Titel

NursInVR

Hoe zorg je dat een eerstejaars student Verpleegkunde vanaf dag één weet waar je het allemaal voor doet? En hoe laat je zien wat de impact van een Verpleegkundige is op het werkveld? NursInVR biedt studenten een laagdrempelige en veilige leeromgeving om te ontdekken wat het vak van Verpleegkundige is en geeft tegelijkertijd inzicht in de nog te ontwikkelen vaardigheden.

NursInVR is een simulatieomgeving voor eerstejaars Verpleegkunde studenten waarin zij ondergedompeld worden in verpleegkundige casus nog voordat zij heel veel onderwijs genoten hebben. Het project moet daarmee de urgency to learn triggeren. Dit is de toestand van maximale betrokkenheid en intrinsieke motivatie om zichzelf kennis en vaardigheden eigen te maken.

Door studenten vroeg in de opleiding onder te dompelen in realistische leeromgevingen verwachten we dat het leerrendement wordt verhoogd. Het project doet dit vanuit de HILL-principes, wat staat voor High Impact Learning that Lasts.

Samenwerking

NursInVR is een samenwerking tussen GainPlay Studio en de opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Vanuit de bestaande samenwerking zijn we bezig om een breder gedragen consortium te bouwen waarbij meerdere opleidingen op MBO- en HBO- niveau, maar ook partners uit de praktijk zoals ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties, een stem kunnen krijgen bij de inhoudelijke doorontwikkeling van NursInVR.

In 2023 is ook de Christelijke Hogeschool Ede aangesloten waardoor het NursInVR platform verdere uitbreiding en verdieping krijgt middels een derde casus en het toevoegen van stemherkenning om de serious game naar een nog hoger niveau te tillen.

Heb je interesse in het gebruik van NurseInVR of wil je weten hoe je ook onderdeel kan worden van dit consortium? Neem dan vooral contact op.

Kenmerken

  • NursInVR is een aanvulling op het reguliere onderwijs van de opleiding verpleegkunde

  • Helpt de student om kennis, vaardigheden en hun attitude te integreren

  • Bereidt studenten beter voor op de praktijkstage in latere leerjaren

  • Verhoogt de hoeveelheid (snelle) feedback binnen het onderwijs

  • De eerste casus in de game draait om een patiënt met benauwdheidsklachten. De student moet het volledige anamnese proces doorlopen en proberen zo nauwkeurig mogelijk te achterhalen wat er met de patiënt aan de hand is.

  • De tweede casus in de game draait om het uitvoeren van handelingen en interventies bij een patiënt in kritische toestand.

  • In een derde casus bezoeken we een thuiszorg situatie waarin we opvolging doen en de patiënt verdere ondersteuning bieden.

Technische Innovatie

NursInVR maakt gebruikt van een Oculus Quest 2 met een aantal cutting-edge innovatieve implementaties om de gebruikerservaring te optimaliseren.

De speler gebruikt geen controllers maar gebruikt gaze-targeting en hand-tracking om te interacteren met de omgeving. Daarnaast gaat de speler in gesprek met de patiënt door middel van stem herkenning, dit zorgt voor een compleet intuïtieve ervaring die erg realistisch aanvoelt.