Skip to main content
Richtlijn Ouderenzorg app

Richtlijn Ouderenzorg

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en daarmee ook zorg voor mensen met toenemende kwetsbaarheid, meervoudige ziektelast en afnemende levensverwachting.

Om onderzoekers te helpen bij het uitvoeren van Wmo-plichtig onderzoek bij ouderen hebben we samen met de afdeling Geriatrie aan het RadboudUMC in opdracht van het ministerie van VWS en namens de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) een leidraad samengesteld met 45 aanbevelingen en dit in een quiz gegoten.