Skip to main content
Wijsheidscoach Visueel Concept

Wijsheidscoach

Gainplay en stichting STEM (een afkorting van STerven op je Eigen Manier) worden door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gesteund met een ontwikkelingsbijdrage voor het project “Wijsheidscoach”.

De aanleiding van de aanvraag was een onderzoek dat stichting STEM uitvoerde in samenwerking met Motivaction. Daaruit bleek dat 50% van de Nederlanders bang is voor de dood en dat nadenken – laat staan praten – over dood het liefst wordt genegeerd. Ook kwamen er vijf leefstijltyperingen uit het onderzoek. Deze vormen de basis voor de te ontwikkelen applicatie die op poetische en subtiele wijze de communicatie rondom het levenseinde en sterven moet verbeteren.

Met dit research project voor de applicatie wilden we het nadenken over langzame vragen onderzoeken vanuit verschillende benaderingswijzen zodat ze passen bij elk van de vijf leefstijltyperingen. Langzame vragen worden zo genoemd, omdat ze vaak niet direct beantwoord kunnen worden en vragen om bezinning en uitwisseling met anderen. Bijvoorbeeld “ben je bang voor de dood?” of “wil je de ruzie met je broer nog oplossen?”.

Een aanvulling op de huidige publieke discussie over het levenseinde

De huidige publieke discussie rondom waardig sterven wordt gedomineerd door een specifiek type uit de reeks van 5 van het onderzoek van stichting STEM en Motivaction. Dat zijn de zogenaamde pro-actieven, getypeerd door mondigheid en een hogere beroepsopleiding of universitaire studie als achtergrond. Onder deze typering valt ongeveer 20% van de Nederlanders.

Naast een eenzijdige representatie van meningen die besproken worden, werpt het euthanasievraagstuk een schaduw over de subtiliteiten en gevoeligheden van een persoonlijke discussie over een waardig einde. Het ingaan op dit stuk van de discussie is uitdrukkelijk niet de insteek van het project. Het onderwerp waardig sterven kan voor elk mens anders zijn en het is van belang om hier rekening mee te houden.

Boom als symbool voor een doorleefd leven en drager van langzame vragen

Toen in samenwerking met de innovatiestudio van HKU de eerste ontwerpschetsen werden gedeeld met deskundigen, werd duidelijk dat het op gang brengen van een gesprek tussen mensen met een concreet perspectief op hun levenseinde en hun directe sociale omgeving geholpen kan zijn door een goed vormgegeven applicatie zoals de Wijsheidscoach.

In de eerste ontwerpen is gekozen voor een boom, die bij het opstarten van de applicatie altijd het scherm vult. De applicatie is gemaakt om samen met mensen uit de directe sociale omgeving te gebruiken als logboek voor medische kwesties en andere vragen of discussiepunten. Vanuit deze functie verandert de boom van vorm en kleur wanneer er een zwaartepunt in de aard van de vragen ontstaat en worden er, bijvoorbeeld via briefjes in de boom, suggesties gedaan voor het aanvullen van de discussie met persoonlijke, langzame vragen.

Samen vormgeven aan Waardig Sterven

Binnen het thema Waardig Sterven van U CREATE startte het idee voor een project rondom het vormgeven van de communicatie over het levenseinde. Samen met buitengewoon hoogleraar Christelijke filosofie Maarten Verkerk. Uit het netwerk van U CREATE werden na de eerste gesprekken partijen bij elkaar gebracht, verkennende sessies georganiseerd en een gezamenlijke programmering rond het thema mogelijk gemaakt.

De samenwerkende partners in het programma – U CREATE, HKU Innovatiestudio, Gainplay en het lectoraat Co-Design van Hogeschool Utrecht – zijn blij dat het project nu geschikt is voor een eerste financiële ondersteuning. Het is belangrijk te weten wat de eerste uitkomsten zullen zijn, van het combineren van de ontwerpkennis van Gainplay Studio en de kennis over het levenseinde van stichting STEM.

Wil je bijdragen aan én leren over het ontwerpproces van de Wijsheidscoach? De ontwerpers Willem-Jan Renger (HKU Innovatiestudio) en Teun Aalbers (Gainplay Studio) werken in een ontwerpsessie tijdens de conferentie Waardig Sterven van U CREATE de eerste ideeën en bevindingen samen met geïnteresseerden uit.

Alternatieve Visualisaties

Mandala
Memory Box
Windchimes Plants
Island
Paradise Garden
Guesthouse Hanok