Skip to main content
WZW Zelfregie App

WZW Zelfregie

Vanuit goed werknemerschap heeft iedere medewerker een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om inzetbaarheid. Energie hebben en houden, inzetbaar blijven voor nu en in de toekomst. WZW helpt haar leden om hun medewerkers hierbij optimaal te faciliteren, zodat zij zelf de regie kunnen houden.

De WZW Zelfregie app is ontwikkeld door GainPlay Studio in samenwerking met de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn. WZW Zelfregie is een laagdrempelig instrument dat in een paar vragen de zelfeffectiviteit van de individuele medewerker toetst. Hierdoor heeft deze een beeld in hoeverre hij zelf regie kan voeren op zijn inzetbaarheid.

De app ondersteunt de medewerker om inzicht te krijgen in de fit met het werk. Het laat zowel de sterke kanten als verbeterpunten zien. Vervolgens kan de medewerker de uitkomsten van de meting gebruiken om met zijn of haar eigen inzetbaarheid aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met het eigen team, de leidinggevende, een coach of HR-adviseur.