Skip to main content

Wijsheidscoach

Wijsheidscoach is een mobiele applicatie die helpt bij zingeving en langzame vragen tijdens de laatste levensfase van een persoon. Met de Wijsheidscoach hebben we getracht op poetische en subtiele wijze de communicatie en het nadenkenen rondom het levenseinde en sterven te stimuleren vanuit verschillende benaderingswijzen.

50% van de Nederlanders is bang voor de dood en dat nadenken – laat staan praten – over de dood wordt het liefst genegeerd. Langzame vragen worden zo genoemd, omdat ze vaak niet direct beantwoord kunnen worden en hebben soms bezinning en uitwisseling met anderen nodig. Bijvoorbeeld “waar ben je bang voor?” of “met wie zou je graag nog contact willen?”.

Gainplay en stichting STEM (een afkorting van STerven op je Eigen Manier) zijn voor dit project door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gesteund met een ontwikkelingsbijdrage.

Zie voor meer informatie het Wijsheidscoach Research Project elders op onze website.

Boom als symbool voor een doorleefd leven en drager van langzame vragen

Toen in samenwerking met de innovatiestudio van HKU de eerste ontwerpschetsen werden gedeeld met deskundigen, werd duidelijk dat het op gang brengen van een gesprek tussen mensen met een concreet perspectief op hun levenseinde en hun directe sociale omgeving geholpen kan zijn door een goed vormgegeven applicatie zoals de Wijsheidscoach.

In het ontwerp is gekozen voor een boom dat de levencyclus van een persoon symboliseert, waaromheen zich een verhaal afspeelt vormgegeven in het landschap van ervaringen. Een geanimeerde reis laat de groei van de boom en het landschap eromheen zien waarop gereflecteerd kan worden, een visuele reis van verbindingen en relaties.

De applicatie is gemaakt om samen met mensen uit de directe sociale omgeving te gebruiken als logboek voor vragen of discussiepunten. Vanuit deze functie groeit de boom en het landschap eromheen wanneer er steeds meer antwoorden worden gegeven op de langzame vragen.